Regler

Medlemskontroller

Medlemskontroller sker regelbundet. kläder behålls på för allas trivsler,
hålla städat och rent i lokalerna för allas trivsel är de någon som ser något ni tycker är fel så tveka inte på att höra av er,
alla ska känna sig välkomna att träna.

Inpassering

Vid inpassering måste varje enskild medlem använda sig av sin egen tagg,
Om inpassering sker med en annan person, så väl medlem som icke medlem, så kommer den använda nyckelbrickan att låsas. Den kan då låsas upp mot en avgift på 1500kr.
Om denna överträdelse sker upprepade gånger har Nyhlén Fitness rätten att låsa medlemmens bricka fram till dess medlemskapets tid har löpt ut och kommer därefter att avslutas. Debitering sker ända fram till dess att medlemskapets bindningstid är över.

Lokaler

Vikter/utrustning skall ställas tillbaka och all gymutrustning ska behandlas med försiktighet så inte skada kan uppkomma eller onödigt störande/släppande av vikter sker.
Sköts inte detta kan avstängning ske utan ekonomisk kompensation.
Fotografering kan ske i lokalen och bilder kan läggas ut på internet.
Kameraövervakning finns i lokalen.

För allas trivsel

Ta av dig ytterskorna och lämna i utsatta skoställ, endast inneskor inne i gymmet!
Lägg tillbaka de vikter du använt! Alla redskap Måste läggas tillbaka på sin plats efter att du är klar med dessa. Hantlar på sin plats, vikter i sina ställ, mattor på upphängning!
Tänk på hygienen! Tänk på att folk runt omkring dig inte alltid klarar av lukten av svett lika bra som du. Byt dina träningskläder efter varje pass då de kan lukta väldigt starkt när de blir varma
Släng papper, snus och annat skräp direkt i sopkorgen! 

Alla ska trivas hos oss